יצירות של לאה ניקל ממוזיאונים ואוספים ציבוריים נבחרים

תאטרון ירושלים