top of page

תערוכות יחיד נבחרות

FL9707795.jpg

 • 1954   הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל-אביב    

 • 1957   גלריה אספאס, הארלם, הולנד

 • גלריה קולט אלנדי, פריז

 • 1959  גלריה אספאס, הארלם, הולנד

 • 1961   "לאה ניקל: ציורים", מוזיאון תל-אביב לאמנות, בית דיזנגוף, תל-אביב

 • בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים1965          "לאה ניקל", הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל-אביב

 • 1966   "לאה ניקל – ציורים משנים אחרונות", מוזיאון חיפה לאמנות

 • 1967   גלריה גורדון, תל-אביב

 • 1970   הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל-אביב

 • 1972   "עבודות נבחרות של לאה ניקל", גלריה גורדון II, תל-אביב

 • 1973   "לאה ניקל: ציורים 1973-1963", מוזיאון תל-אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטיין, תל אביב

 • 1975   "צבע מים, קולאז'ים, טכניקה מעורבת", בית התרבות אמריקה-ישראל, ניו-יורק

 • 1978   גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1979   גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1980   "לאה ניקל: עבודות 1976-1974", גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1983   גלריה דביר, תל אביב

 • 1984   גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1985   "לאה ניקל", מוזיאון ישראל, ירושלים

 • 1986   "לאה ניקל עבודות במימד קטן" גלריה מימד קטן, תל אביב

 • 1987   "לאה ניקל עבודות נייר", המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן

 • 1989 גלריה מוקוטוף, ניו יורק

 • 1990 ניקל, גלריה גבעון תל-אביב, לאה ניקל, מרכז ברבריקן לאמנות, לונדון

 • 1988   גלריה גבעון, תל אביב

 • "לאה ניקל", הגלריה בכברי, קיבוץ כברי

 • 1989   גלריה מוקוטוף, ניו יורק

 • 1990   מרכז בארביקאן, לונדון, "ניקל", גלריה גבעון, תל אביב

 •            

 • 1992   "לאה ניקל - ספר", מוזיאון תל-אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטין, תל אביב

 • "לאה ניקל - שירים מאיה בז'רנו", מוזיאון תל-אביב לאמנות

 • "לאה ניקל - הדפסים יחידים", מוזיאון ישראל, ירושלים

 • 1995   "לאה ניקל - רטרוספקטיבה", מוזיאון תל-אביב לאמנות, (סרטון)

 • 2000 משולש, עיגול, ריבוע - תערוכה ניידת, אמנות לעם; לאה ניקל, עבודות חדשות 2000-1995, מוזיאון אשדוד

 • 2001  לאה ניקל, "דפים ומחברות" : עבודות על נייר 2000-1950, המוזיאון הפתוח, גן התעשייה עומר  

 • 2002  "לאה ניקל – עבודות חדשות 1998-2002", גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל אביב

 • 2004   "לאה ניקל – פאריס 1950-1961", מוזיאון מאנה כץ, חיפה (סרטון)

 •  הסטודיו - מכללה ללימוד אמנות רעננה - סידרת ספרי אמן, פרוייקט מיוחד

 • 2005 יונס אלקרא גלריה לאמנות, דלית אל כרמל

 • ‏2005   "לאה ניקל – צבעי מים על נייר", "החדר", תל אביב, (סרטון)

 • לאה ניקל - עבודות חדשות, גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל-אביב

 • 2006  "בדרך למופשט" לאה ניקל, שנות פריז 1961-1950 מוזיאון בית ראובן, תל אביב

 • לאה ניקל – עבודות על נייר שנות ה – 70 – 80 , גלריה זומר אמנות עכשווית, תל אביב

 • 2007  לאה ניקל עבודות 1976 - 2004 אוצרת אסתי רשף, מרכז ההנצחה טבעון

 • 2008  לאה ניקל קולאז'ים, עבודות על נייר, הגלריה העירונית לאמנות, רחובות

 • 2010  "במרחק השחור": לאה ניקל וחן שיש" מוזיאון אשדוד לאמנות.

 • 2013  "דיוקן עצמה" מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

 • "המופע של ניקל" גלריה שלוש

 • 2015  "מחשבות על לאה ניקל" סותביס, תל אביב

 • 2017  "הרהורים של לאה ניקל" מרכז גוטסמן לתחריט כברי

 • 2018  "פרפר שחור" המבט של לאה ניקל 100 שנים להולדתה, גלריה שלוש

 • 2019  'Lea Nikel The Language of Colour' סותביס, תל אביב

תערוכות קבוצתיות

4ניקל תערוכה 10 שנים לזומר.jpg

 • 1954   הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל-אביב    

 • 1957   גלריה אספאס, הארלם, הולנד

 • גלריה קולט אלנדי, פריז

 • 1959  גלריה אספאס, הארלם, הולנד

 • 1961   "לאה ניקל: ציורים", מוזיאון תל-אביב לאמנות, בית דיזנגוף, תל-אביב

 • בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים1965          "לאה ניקל", הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל-אביב

 • 1966   "לאה ניקל – ציורים משנים אחרונות", מוזיאון חיפה לאמנות

 • 1967   גלריה גורדון, תל-אביב

 • 1970   הגלריה לאמנות ע"ש צ'מרינסקי, תל-אביב

 • 1972   "עבודות נבחרות של לאה ניקל", גלריה גורדון II, תל-אביב

 • 1973   "לאה ניקל: ציורים 1973-1963", מוזיאון תל-אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטיין, תל אביב

 • 1975   "צבע מים, קולאז'ים, טכניקה מעורבת", בית התרבות אמריקה-ישראל, ניו-יורק

 • 1978   גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1979   גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1980   "לאה ניקל: עבודות 1976-1974", גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1983   גלריה דביר, תל אביב

 • 1984   גלריה שרה גילת, ירושלים

 • 1985   "לאה ניקל", מוזיאון ישראל, ירושלים

 • 1986   "לאה ניקל עבודות במימד קטן" גלריה מימד קטן, תל אביב

 • 1987   "לאה ניקל עבודות נייר", המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן

 • 1989 גלריה מוקוטוף, ניו יורק

 • 1990 ניקל, גלריה גבעון תל-אביב, לאה ניקל, מרכז ברבריקן לאמנות, לונדון

 • 1988   גלריה גבעון, תל אביב

 • "לאה ניקל", הגלריה בכברי, קיבוץ כברי

 • 1989   גלריה מוקוטוף, ניו יורק

 • 1990   מרכז בארביקאן, לונדון, "ניקל", גלריה גבעון, תל אביב

 •            

 • 1992   "לאה ניקל - ספר", מוזיאון תל-אביב לאמנות, ביתן הלנה רובינשטין, תל אביב

 • "לאה ניקל - שירים מאיה בז'רנו", מוזיאון תל-אביב לאמנות

 • "לאה ניקל - הדפסים יחידים", מוזיאון ישראל, ירושלים

 • 1995   "לאה ניקל - רטרוספקטיבה", מוזיאון תל-אביב לאמנות, (סרטון)

 • 2000 משולש, עיגול, ריבוע - תערוכה ניידת, אמנות לעם; לאה ניקל, עבודות חדשות 2000-1995, מוזיאון אשדוד

 • 2001  לאה ניקל, "דפים ומחברות" : עבודות על נייר 2000-1950, המוזיאון הפתוח, גן התעשייה עומר  

 • 2002  "לאה ניקל – עבודות חדשות 1998-2002", גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל אביב

 • 2004   "לאה ניקל – פאריס 1950-1961", מוזיאון מאנה כץ, חיפה (סרטון)

 •  הסטודיו - מכללה ללימוד אמנות רעננה - סידרת ספרי אמן, פרוייקט מיוחד

 • 2005 יונס אלקרא גלריה לאמנות, דלית אל כרמל

 • ‏2005   "לאה ניקל – צבעי מים על נייר", "החדר", תל אביב, (סרטון)

 • לאה ניקל - עבודות חדשות, גלריה זומר לאמנות עכשווית, תל-אביב

 • 2006  "בדרך למופשט" לאה ניקל, שנות פריז 1961-1950 מוזיאון בית ראובן, תל אביב

 • לאה ניקל – עבודות על נייר שנות ה – 70 – 80 , גלריה זומר אמנות עכשווית, תל אביב

 • 2007  לאה ניקל עבודות 1976 - 2004 אוצרת אסתי רשף, מרכז ההנצחה טבעון

 • 2008  לאה ניקל קולאז'ים, עבודות על נייר, הגלריה העירונית לאמנות, רחובות

 • 2010  "במרחק השחור": לאה ניקל וחן שיש" מוזיאון אשדוד לאמנות.

 • 2013  "דיוקן עצמה" מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

 • "המופע של ניקל" גלריה שלוש

 • 2015  "מחשבות על לאה ניקל" סותביס, תל אביב

 • 2017  "הרהורים של לאה ניקל" מרכז גוטסמן לתחריט כברי

 • 2018  "פרפר שחור" המבט של לאה ניקל 100 שנים להולדתה, גלריה שלוש

 • 2019  'Lea Nikel The Language of Colour' סותביס, תל אביב

bottom of page