מוזיאון חיפה 

Lea Nikel, 1963 ,Oil on canvas

מירה חנן אבגר - מנהלת מטעם העיזבון  ומנהלת הקרן ע"ש לאה ניקל. ת.ד 147 מושב קדרון