top of page

 לאה ניקל ציירת 

"הציור הוא כמו מוסיקה, כמו מילים... עוד משפט בתוך השיר". כלת פרס ישראל לציור לשנת 1995

leafooter01.jpg

 

ביצירתה לאה ניקל השפיעה על ניסוחו של זרם המופשט באמנות הישראלית ומשויכת לדור השני של ציירי המופש ציוריה הם אוניברסאליים אך בה בעת סובייקטיביים.

דרך עבודתה הייתה משוחררת מכל התייחסות מודעת וישירה לאיזה שהוא נרטיב.

היא האמינה בכוחו האינטואיטיבי של הציור כציירת פעולה מודרניסטית.
ניקל: "לקחתי את הצבע ומרחתי אותו עם היד. ליד יש חלק בתוך הצבע הזה, כך גם לגוף, לעיניים ולחושים"...

מסלול חייה של ניקל מעיד על גמישותה הטריטוריאלית היא גדלה ולמדה בתל אביב, להמשך לימודיה נסעה לפריס שם חייתה ועבדה כעשור. תקופות חשובות עשתה בניו-יורק, ברומא.

ניקל: "המולדת של הצייר זה הסטודיו שלו, המקום בו הוא יוצר ומצייר".
 

לאחר פטירתה הוקמה "הקרן ע"ש לאה ניקל", המבקשת להציג את האמנית ואת יצירותיה בארץ ובעולם. ביוזמת הקרן ובמימונה יופק קטלוג רזונה לניקל. הקרן תורמת לפרויקטים למען ילדים.

bottom of page